2020-2021 Güz Dönemi dersleri hakkında öğrencilerin dikkatine!

Covid-19 Salgını nedeniyle 2020-2021 Yılı Güz Dönemi derslerinin örgün ya da uzaktan eğitimle yürütülmesine ilişkin YÖK tarafından henüz herhangi bir karar alınmamış olup bir belirsizlik bulunmaktadır. Hazırlıklı olmak adına bu aşamada aldığımız karar şöyledir:

- Dördüncü sınıf zorunlu ve seçmeli derslerinin uzaktan eğitimle yürütülmesi, 

- SHO 417- 418 Sosyal Hizmet Uygulaması I-II dersleri için talep formu toplanmayacak olup öğrencilerimizin uygulama yapacakları kuruluşları kendilerinin bulması öngörülmüştür.

-Uygulama yapacağınız kuruluşlar Ankara ya da yaşadığınız iller dahil diğer illerden olabilir. 

- Öğrencilerimizin anlaştıkları kuruma ilişkin bilgileri aşağıda bulunan tablo üzerinden doldurarak 07.08.2020 tarihine kadar sosyalhizmetuygulama@gmail.com adresine  göndermeleri gerekmektedir. Uygulama yapılacak yerlere ilişkin son onay Uygulama Koordinatörlüğü tarafından verecektir.

 

Formu indirmek için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı